【お試し版】タイ語問題集【初級〜中級】単語穴埋め問題100

\ Kindle Unlimited対象本 /

収録語彙タイ語日本語
1เมื่อวานเล่นเทนนิสกับเพื่อน
mʉ̂awaan lên tennít kàp phʉ̂an
昨日友達とテニスをした。
2ไปบริษัทโดยรถเมล์ทุกวัน
pay bɔɔrísàt dooy rót mee thúk wan
バスで毎日会社へ行く。
3โรงเรียนเปิดตั้งแต่7โมงเช้า
rooŋ rian pə̀ət tâŋ tɛ̀ɛ cèt mooŋ cháaw
学校は朝7時から開きます。
4วันนี้วันศุกร์ สามวันหน้าคือวันจันทร์
wan níi wan sùk   sǎam wan nâa khʉʉ wan can
今日は金曜日です。3日後は月曜日です。
5เขาอาศัยอยู่ประเทศไทยมา5ปีแล้วkháw aasǎy yùu prathêet thay maa hâa pii lɛ́ɛw彼は5年タイに住んでいる。
6เสียงของเขาเพราะ
sǐaŋ khɔ̌ɔŋ kháw phrɔ́
彼女の声はきれいです。
7ต้มยำกุ้งไม่ใช่อาหารหวาน
tôm yam kûŋ mây chây aahǎan wǎan
トムヤムクンは甘い料理ではありません。
8ทำกระเป๋าสตางค์ตกเลยไปแจ้งความที่โรงพักtham krapǎw sataŋ tòk ləəy pay cɛ̂ɛŋ khwaam thîi rooŋ phák 財布を落としたので警察署に届け出た。
9ทำงานถึงหนึ่งทุ่ม
thamŋaan thʉ̌ŋ nʉ̀ŋ thûm
午後7時まで働きます。
10สัญญาณไฟจราจรมีสามสี  สีฟ้า สีเหลือง และสีแดงsǎnyaan fay caraacɔɔn mii sǎam sǐi sǐi fáa sǐi lʉ̌aŋ lɛ́ sǐi dɛɛŋ信号は3つ色があります。青、黄、赤です。
11อย่านั่ง เพิ่งทาสี
yàa nâŋ phə̂ŋ thaa sǐi
座らないで。ペンキを塗ったばかりだから。
12อายุ15ปี  ดื่มสุราไม่ได้
aayú sìp hâa pii   dʉ̀ʉm sùraa mây dâay
15歳でお酒を飲むことはできない。
13ถ้าคุณอยากได้สินค้านั้น ต้องมาเร็วกว่านี้thâa khun yàak dây sǐnkháa nán tɔ̂ŋ maa rew kwàa níiもしその商品が欲しければ、これより早く来なければならない。
14ฉันให้เขายืมเงิน  แต่เขายังไม่คืน
chán hây kháw yʉʉm ŋən  tɛ̀ɛ kháw yaŋ mây khʉʉn
私は彼にお金を貸したが、彼はまだ返さない。
15ลายมือของเขาหวัด อ่านไม่ออก
laay mʉʉ khɔ̌ɔŋ kháw wàt   àan mây ɔ̀ɔk
彼の書いた文字は汚くて読めない。
16เวลาขับรถเราต้องมีสมาธิเสมอ
weelaa khàp rót raw tɔ̂ŋ mii samaathí samə̌ə
運転中は常に集中しなければならない。
17ชอบชนบทเพราะมีสีเขียวเยอะ
chɔ̂ɔp chonnabòt phrɔ́ mii sǐi khǐaw yə́
田舎が好きです。なぜなら、緑(自然)が多いからです。
18คนไทยดื่มเบียร์ใส่น้ำแข็ง
khon thay dʉ̀ʉm bia sày nám khɛ̌ŋ
タイ人はビールに氷を入れて飲む。
19เวลาแต่งหน้าจะดูกระจก
weelaa tɛ̀ŋ nâa cà duu kracòk
化粧する時は鏡を見ます。
20วันนี้จะทำความสะอาดบ้าน ต้องไปซื้อไม้กวาดwan níi cà tham khwaam sààat bâan tɔ̂ŋ pay sʉ́ʉ máy kwàat今日は家の掃除をするので、ほうきを買いに行かなければならない。
21ห้ามสูบบุหรี่บนรถไฟฟ้า
hâam sùup burìi bon rót fay fáa
電車でたばこを吸ってはいけない。
22เวลาจะส่งจดหมายต้องไปไปรษณีย์weelaa cà sòŋ còtmǎay tɔ̂ŋ pay praysanii手紙を出すとき郵便局に行かなければならない。
23เมื่อเช้าออกจากบ้านลืมล็อกกุญแจmʉ̂a cháaw ɔ̀ɔk càak bâan lʉʉm lɔ́ɔk kuncɛɛ今朝出かけるとき鍵を閉め忘れた。
24เคี้ยวหมากฝรั่ง
khíaw màak faràŋ 
ガムを噛む。
25ดื่มเบียร์สองแก้ว
dʉ̀ʉm bia sɔ̌ɔŋ kɛ̂ɛw
ビールをグラス2杯飲んだ。
26เบอร์โทรศัพท์ของคุณคือเบอร์อะไรbəə thoorasàp khɔ̌ɔŋ khun khʉʉ bəə arayあなたの電話番号は何番ですか。
27เวลาไม่รู้คำศัพท์จะเปิดพจนานุกรมweelaa mây rúu kham sàp cà pə̀ət phótcànaanúkrom単語が分からないときは辞書を開く。
28เขาเป็นวิศวกร ส่วนใหญ่เขาทำงานที่โรงงานkháw pen wítsawakɔɔn sùan yày kháw thamŋaan thîi rooŋ ŋaan 彼はエンジニアで、主に工場で働いている。
29ธงชาติไทยมีสีแดง สีขาว และสีน้ำเงินthoŋ châat thay mii sǐi dɛɛŋ sǐi khǎaw lɛ́ sǐi nám ŋənタイの国旗の色は赤と白と紺である。
30เวลาขับรถชอบฟังวิทยุweelaa khàp rót chɔ̂ɔp faŋ wítthayú運転するときラジオをよく聞く。
31คุณซาโต้แต่งงานกับคนไทยkhun satôo tɛ̀ŋŋaan kàp khon thay佐藤さんはタイ人と結婚しました。
32เอาชาหรือกาแฟไหมค่ะ
aw chaa rʉ̌ʉ kaafɛɛ máy khâ
お茶かコーヒーはいかがですか。
33วันนี้วันที่ ๗ พรุ่งนี้วันที่๘
wan níi wan thîi cèt phrûŋ níi wan thîi pɛ̀ɛt
今日は7日です。明日は8日です。
34มีคนพูดภาษาอังกฤษได้ไหมmii khon phûut phaasǎa aŋkrìt dâay máy 英語が話せる人はいますか。
35นี่พูดเป็นภาษาไทยว่าอย่างไรnîi phûut pen phaasǎa thay wâa yàaŋray これはタイ語でどのように言いますか。
36กระดาษนี้บางแต่ขาดยากkradàat níi baaŋ tɛ̀ɛ khàat yâakこの紙は薄いですが、破れにくいです。
37นี่ไม่อร่อยกินไม่ได้
nîi mây arɔ̀y kin mây dâay
これはまずくて、食べられない。
38เขาเป็นลูกน้องในแผนกของฉันkháw pen lûuk nɔ́ɔŋ nay phanɛ̀ɛk khɔ̌ɔŋ chǎn彼は私と同じ部署の部下です。
39เขาอ้วนและเตี้ย
kháw ûan lɛ́ tîa
彼は太くて背が低い。
40ถ้าจะเปิดบริษัทต้องใช้เงินเท่าไรthâa cà pə̀ət bɔɔrísàt tɔ̂ŋ cháy ŋən thâwray会社を作るのにはどのくらいお金がかかりますか。
41ไม่สบายเลยลางาน
mây sabaay ləəy laa ŋaan
体調が悪いので仕事を休みます。
42เมื่อคืนนอนโดยไม่ได้อาบน้ำmʉ̂a khʉʉn nɔɔn dooy mây dây àap náam昨夜シャワーを浴びないで寝ました。
43ปวดฟันกินอะไรไม่ได้เลยpùat fan kin aray mây dâay ləəy歯が痛くて何も食べられません。
44ถ้ามีเงินเยอะจะทำอะไร
thâa mii ŋən yə́ cà tham aray
もしたくさんお金があったら何をしますか。
45นกบินอยู่บนฟ้า
nók bin yùu bon fáa
鳥が空を飛ぶ。
46วันนี้ลมพัดเย็นสบาย
wan níi lom phát yen sabaay
今日は風が吹いていて涼しくて気持ちがいい。
47ไม่รู้วิธีเดินทางไปธนาคาร
mây rúu wíthii dəən thaaŋ pay thanaakhaan
銀行への行き方が分かりません。
48วันนี้วันคริสต์มาสเลยประดับต้นคริสต์มาส
wan níi wan khrísmâas ləəy pradàp tôn khrísmâas
今日はクリスマスなのでクリスマスツリーを飾ります。
49ค่าผ่านประตูของสวนสนุกนั้นเท่าไร
khâa phàan pratuu khɔ̌ɔŋ sǔan sanùk nán thâwray
あの遊園地の入場料はいくらですか。
50ตั้งใจทำงานเพื่อซื้อบ้าน
tâŋ cay thamŋaan phʉ̂a sʉ́ʉ bâan
家を買うために一生懸命働きます。
51วันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไร
wan níi mây khɔ̂y nǎaw thâwray
今日はそんなに寒くない。
52ซื้อหนังสือ๒เล่ม
sʉ́ʉ nǎŋsʉ̌ʉ sɔ̌ɔŋ lêm
本を2冊買います。
53เด็กคนนั้นอายุ๕ขวบ
dèk khon nán aayú hâa khùap
そのこどもは5歳です。
54ฝนตกหนักขนาดนี้น้ำจะท่วม
fǒn tòk nàk khanàat níi náam cà thûam
こんなに雨が降ったら、洪水になるだろう。
55ชอบหน้าหนาว
chɔ̂ɔp nâa nǎaw
冬が好きです。
56ไม่สบาย มีอาการคลื่นไส้
mây sabaay mii aakaan khlʉ̂ʉn sây
体調が悪いです。吐き気がします。
57วันนี้ฝนจะตกพกร่มไปด้วยดีกว่า
wan níi fǒn cà tòk phók rôm pay dûay dii kwàa
今日は雨が降るので傘を持って行ったほうがいい。
58ซื้อประกันรถตอนซื้อรถใหม่
sʉ́ʉ prakan rót tɔɔn sʉ́ʉ rót mày
新しい車を買うとき自動車保険に加入します。
59จะไปเชียงใหม่เลยจองตั๋วเครื่องบิน
cà pay chiaŋmày ləəy cɔɔŋ tǔa khrʉ̂aŋ bin
チェンマイに行くので、飛行機のチケットを予約します。
60สัญญาว่าจะไม่สูบบุหรี่แล้ว
sǎnyaa wâa cà mây sùup burìi lɛ́ɛw
禁煙すると約束します。
61ค่าครองชีพที่ไทยสูงขึ้น
khâa khrɔɔŋ chîip thîi thay sǔuŋ khʉ̂n
タイの生活費は上昇している。
62ชั่งน้ำหนักทุกวัน
châŋ nám nak thúk wan
毎日体重を測ります。
63อเมริกาส่งออกข้าวโพดจำนวนมาก
àmeríkaa sòŋ ɔ̀ɔk khâaw phôot camnuan mâak
アメリカは大量のトウモロコシを輸出している。
64เขาสายตาไม่ดีจึงใส่แว่นตา
kháw sǎay taa mây dii cʉŋ sày wɛ̂ntaa
彼は視力が悪いので眼鏡をかけています。
65น้ำมันใกล้จะหมด ต้องเติมน้ำมัน
nám man klây cà mòt   tɔ̂ŋ təəm nám man
ガソリンが無くなりそうだ。ガソリンを入れないといけない。
66เขายังอาศัยเงินของพ่อแม่
kháw yaŋ aasǎy ŋən khɔ̌ɔŋ phɔ̂ɔ mɛ̂ɛ
彼は未だに両親のお金に頼っている。
67ร้อนจัง เปิดแอร์ดีกว่า
rɔ́ɔn caŋ   pə̀ət ɛɛ dii kwàa
すごく暑い。エアコンをつけたほうがいい。
68จะเปลี่ยนช่อง ช่วยหยิบรีโมทโทรทัศน์ให้หน่อยcà plìan chɔ̂ŋ    chûay yìp rimòot thooráthát hây nɔ̀yチャンネルを変えるので、テレビのリモコンを取ってください。
69ชอบส้มตำที่สุดในบรรดาอาหารไทย
chɔ̂ɔp sôm tam thîi sùt nay bandaa aahǎan thay
タイ料理すべての中でソムタムが一番好きです。
70จะย้ายบ้านต้องจ้างรถบรรทุก
cà yáay bâan tɔ̂ŋ câaŋ rót banthúk
引っ越しするのでトラックを呼ばなければいけない。
71เมื่อคืนทารกร้องไห้เสียงดัง   นอนไม่หลับ
mʉ̂a khʉʉn thaarók rɔ́ɔŋ hây sǐaŋ daŋ   nɔɔn mây làp
昨晩赤ちゃんが泣いてうるさくて眠れなかった。
72ดอกซากุระจะบานเมื่อไร
dɔ̀ɔk saakurá cà bâan mʉ̂aray
桜はいつ咲きますか。
73ไม่ได้ใช้น้ำยาซักผ้ากางเกงเลยไม่สะอาดmây dây cháy nám yaa sák phâa kaaŋkeeŋ ləəy mây sà àat洗濯洗剤を使っていないので、ズボンが清潔ではありません。
74ฝนตกแล้วเลยกางร่ม
fǒn tòk lɛ́ɛw ləəy kaaŋ rôm
雨が降ってきたので傘をさします。
75เมืองไทยเป็นที่ราบเพราะฉะนั้นน้ำท่วมง่าย
mʉaŋ thay pen thîi râap phrɔ́ chanán náam thûam ŋâay
タイは平地ゆえに洪水が起きやすい。
76ภาคเหนือของประเทศไทยติดกับประเทศพม่า
phâak nʉ̌a khɔ̌ɔŋ pràthêet thay tìt kàp prathêet phamâa
タイの北はミャンマーと接している。
77ชอบอะไรมากกว่ากัน ต้มยำกุ้งหรือส้มตำchɔ̂ɔp aray mâak kwàa kan  tôm yam kûŋ rʉ̌ʉ sôm tamトムヤムクンとソムタムどちらのほうが好きですか。
78ไปทำงานที่ญี่ปุ่นเลยถือโอกาสไปเที่ยวด้วยpay thamŋaan thîi yîipùn ləəy thʉ̌ʉ ookàat pay thîaw dûay日本に出張に行くので、ついでに旅行もします。
79จำนวนประชากรไทยมีประมาณ70ล้านคน
camnuan prachaakɔɔn thay mii pramaan cèt sìp láan khon
タイの人口は約7000万人です。
80เจ็บเข่าเลยนั่งไม่ได้
cèp khàw ləəy nâŋ mây dâay
膝が痛いので座ることができません。
81หอพักนี้อาศัยได้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น
hɔ̌ɔ phák níi aasǎy dâay chaphɔ́ phûu yǐŋ thâwnán
この寮は女性限定で住めます。
82คุณซาโต้เพิ่งกลับเมื่อกี้
khun satôo phə̂ŋ klàp mʉ̂a kîi
佐藤さんはさっき帰ったばかりです。
83นั่นประตูอัตโนมัติเลยไม่ต้องผลัก
nân pratuu àttànoomát ləəy mây tɔ̂ŋ phlàk
それは自動ドアなので押さなくてもいいです。
84เขาอายุ80ปี  เขาเป็นผู้สูงอายุแล้ว
kháw aayú pɛ̀ɛt sìp pii  kháw pen phûu sǔuŋ aayú lɛ́ɛw
彼は80歳で高齢者です。
85ร้านอาหารนี้นิยมมากเลยต้องเข้าคิว
ráan aahǎan níi níyom mâak ləəy tɔ̂ŋ khâw khiw
このレストランはとても人気なので、列に並ばなければならない。
86กินข้าวไปด้วยดูทีวีไปด้วย
kin khâaw pay dûay duu thiiwii pay dûay
ご飯を食べながらテレビを見ます。
87บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทำเสร็จได้ภายในสามนาทีbàmìi kʉ̀ŋ sǎmrèt rûup tham sèt dâay phaay nay sǎam naathiiインスタント麺は3分でできます。
88เขาเอาแต่ดูโทรทัศน์ ไม่เรียนเลย
kháw aw tɛ̀ɛ duu thooráthát mây rian ləəy
彼はテレビを見てばかりで全く勉強しない。
89นี่แม้แต่เด็กก็เข้าใจ
nîi mɛ́ɛ tɛ̀ɛ dèk kɔ̂ɔ khâwcay
これは子供でさえ分かります。
90ตึกนี้ไม่สูงเท่าตึกนั้น
tʉ̀k níi mây sǔuŋ thâw tʉ̀k nán
このビルはあのビルほど高くないです。
91ขับรถในอุโมงค์
khàp rót nay umooŋ
トンネルの中を運転します。
92สอบภาษาไทยยากขนาดนั้นเหรอ
sɔ̀ɔp phaasǎa thay yâak khanàat nán rə̌ə
タイ語の試験はそんなに難しいの?
93ห้ามแตะภาพนี้
hâam tɛ̀ phâap níi
この絵に触れてはいけません。
94อ่านหนังสือบ้างไปซื้อของบ้าง
àan nǎŋsʉ̌ʉ bâaŋ pay sʉ́ʉ khɔ̌ɔŋ bâaŋ
本を読んだり、買い物したりします。
95เวลาผ่านมาห้าปีแล้วตั้งแต่เริ่มอาศัยที่ไทย
weelaa phàan maa hâa pii lɛ́ɛw tâŋ tɛ̀ɛ rə̂əm aasǎy thîi thay
タイに住み始めてからもう5年が経ちました。
96ในที่สุดรถเมล์ก็มา
nay thîi sùt rót mee kɔ̂ɔ maa
やっとバスが来た。
97ลูกชายยังไม่กลับบ้านฉันจึงเป็นห่วง
lûuk chaay yaŋ mây klàp bâan chǎn cʉŋ pen hùaŋ
息子がまだ帰ってこないので私は心配です。
98ชินกับงานใหม่แล้ว
chin kàp ŋaan mày lɛ́ɛw
新しい仕事にはもう慣れました。
99เขาทั้งหล่อและใจดี
kháw tháŋ lɔ̀ɔ lɛ́ cay dii
彼はかっこよくて、親切な人です。
100สมมุติว่าถูกลอตเตอรี่จะทำอะไร
sǒmmút wâa thùuk lɔ̂ɔttəərîi cà tham aray
仮に宝くじが当たったら何をしますか?

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次