อยาก ヤークを使ったフレーズ集

語彙一覧
1.トイレに行きたいですอยากเข้าห้องน้ำ
yàak khâw hɔ̂ŋ náam
2.学校に行きたくないですไม่อยากไปโรงเรียน

mây yàak pay rooŋ rian
3.サッカーをしたいですอยากเล่นฟุตบอล
yàak lên fútbɔɔn
4.映画を見たいですอยากดูหนัง
yàak duu nǎŋ
5.コーヒーを飲みたいですอยากดื่มกาแฟ
yàak dʉ̀ʉm kaafɛɛ
6.今日は何をしたいですか?วันนี้อยากทำอะไร
wan níi yàak tham aray
7.どこに行きたいですか?อยากไปไหน
yàak pay nǎy 
8.誰に会いたいですか?อยากเจอใคร
yàak cəə khray
9.どうして日本語を学びたいですか?ทำไมอยากเรียนภาษาญี่ปุ่น
thammay yàak rian phaasǎa yîipùn
10.野菜を食べたくないですทำงานกี่ปีแล้ว
thamŋaan kìi pii lɛ́ɛw
11.まだ寝たくないですยังไม่อยากนอน

yaŋ mây yàak nɔɔn
12.大きくなったら医者になりたいですโตขึ้นอยากเป็นหมอ
too khʉ̂n yàak pen mɔ̌ɔ
13.世界中を旅したいですอยากเที่ยวทั่วโลก

yàak thîaw thûa lôok
14.タイ語を勉強したいですอยากเรียนภาษาไทย

yàak rian phaasǎa thay
15.お金持ちになりたいですอยากเป็นคนรวย

yàak pen khon ruay
16.今すぐ行きたいですอยากไปทันที

yàak pay than thii
17.空を飛びたいですอยากบินบนฟ้า

yàak bin bon fáa
18.お茶が飲みたいですอยากดื่มชา
yàak dʉ̀ʉm chaa
19.フランスに行きたいですอยากไปฝรั่งเศส
yàak pay faràŋsèet
20.公園を散歩したいですอยากเดินเล่นที่สวนสาธารณะ
yàak dəən lên thîi sǔan sǎathaaráná
21.ビールを飲みたいですอยากดื่มเบียร์
yàak dʉ̀ʉm bia
22.来年日本を旅行したいですปีหน้าอยากไปเที่ยวญี่ปุ่น
pii nâa yàak pay thîaw yîipùn
23.料理が上手くなりたいですอยากทำอาหารเก่งขึ้น

yàak tham aahǎan kèŋ khʉ̂n
24.ビジネスを始めたいですอยากเริ่มทำธุรกิจ

yàak rə̂əm tham thurákìt
25.一緒にランチを食べたいですか?อยากกินข้าวกลางวันด้วยกันไหม
yàak kin khâaw klaaŋ wan dûay kan máy
26.新しい携帯電話を買いたいですอยากซื้อมือถือใหม่
yàak sʉ́ʉ mʉʉ thʉ̌ʉ mày
27.一緒にテニスをしたいですか?อยากเล่นเทนนิสด้วยกันไหม

yàak lên tennít dûay kan máy
28.その本を読みたいですอยากอ่านหนังสือเล่มนั้น
yàak àan nǎŋsʉ̌ʉ lêm nán
29.新しい家を建てたいですอยากสร้างบ้านใหม่
yàak sâaŋ bâan mày
30.新しいレストランに行ってみたいですอยากลองไปร้านอาหารใหม่
yàak lɔɔŋ pay ráan aahǎan mày
31.泳ぎたいですอยากว่ายน้ำ
yàak wâay náam
32.仕事を辞めたいですอยากลาออกจากงาน

yàak laa ɔ̀ɔk càak ŋaan
33.お金を節約したいですอยากประหยัดเงิน
yàak prayàt ŋən
34.有名な歌手になりたいですอยากเป็นนักร้องชื่อดัง

yàak pen nák rɔ́ɔŋ chʉ̂ʉ daŋ
35.友達にプレゼントを買いたいですอยากซื้อของขวัญให้เพื่อน

yàak sʉ́ʉ khɔ̌ŋ khwǎn hây phʉ̂an
36.留学したいですอยากไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ

yàak pay rian tɔ̀ɔ thîi tàaŋ prathêet
37.パーティーを開催したいですอยากจัดงานเลี้ยง
yàak càt ŋaan líaŋ
38.サンセットを見たいですอยากดูพระอาทิตย์ตก

yàak duu phráaathít tòk
39.一緒に写真を撮りたいですอยากถ่ายรูปด้วยกัน
yàak thàay rûup dûay kan
40.LINEを交換したいですอยากแลกไลน์
yàak lɛ̂ɛk lay
41.明日は部屋を掃除したいですพรุ่งนี้อยากทำความสะอาดห้อง
phrûŋ níi yàak tham khwaam sààat hɔ̂ŋ
42.ジムで運動したいですอยากออกกำลังกายที่ยิม
yàak ɔ̀ɔk kamlaŋ kaay thîi yim
43.シェフになりたいですอยากเป็นเชฟ
yàak pen chéef
44.犬を飼いたいですอยากเลี้ยงหมา
yàak líaŋ mǎa
45.小説を書きたいですอยากเขียนนิยาย
yàak khǐan níyaay
46.行ったことのない場所に行きたいですอยากไปสถานที่ที่ไม่เคยไป
yàak pay sathǎan thîi thîi mây khəəy pay
47.静かな場所で過ごしたいですอยากอยู่ที่เงียบๆ

yàak yùu thîi ŋîap ŋîap
48.将来映画を撮りたいですในอนาคตอยากถ่ายหนัง
nay anaakhót yàak thàay nǎŋ
49.あなたと一緒にいたいですอยากอยู่กับคุณ
yàak yùu kàp khun
50.好きな仕事がしたいですอยากทำงานที่ชอบ
yàak thamŋaan thîi chɔ̂ɔp
51.愛されたいですอยากถูกรัก

yàak thùuk rák
52.試験に合格したいですอยากสอบผ่าน

yàak sɔ̀ɔp phàan
53.友達がほしいですอยากมีเพื่อน
yàak mii phʉ̂an
54.どこか行きたいですอยากไปเที่ยวที่ไหนสักแห่ง
yàak pay thîaw thîi nǎy sàk hɛ̀ŋ
55.あなたとはもう話したくないですไม่อยากคุยกับคุณอีก
mây yàak khuy kàp khun ìik
56.迷惑をかけたくないですไม่อยากรบกวน
mây yàak róp kuan
57.もうやりたくないですไม่อยากทำแล้ว

mây yàak tham lɛ́ɛw
58.時間を無駄にしたくないですไม่อยากเสียเวลา
mây yàak sǐa weelaa
59.週末はどこに行きたいですか?สุดสัปดาห์อยากไปที่ไหน
sùt sàpdaa yàak pay thîi nǎy
60.雨の中、外出したくないですไม่อยากออกไปข้างนอกตอนฝนตก

mây yàak ɔ̀ɔk pay khâŋ nɔ̂ɔk tɔɔn fǒn tòk
61.田舎で暮らしたいですอยากใช้ชีวิตที่ชนบท
yàak cháy chiiwít thîi chonnabòt
62.これ以上待ちたくないですไม่อยากรออีก

mây yàak rɔɔ ìik
63.このことについては話したくないですไม่อยากคุยเรื่องนี้
mây yàak khuy rʉ̂aŋ níi
64.外食したい気分ですรู้สึกอยากกินข้าวข้างนอก
rúusʉ̀k yàak kin khâaw khâŋ nɔ̂ɔk
65.明日のパーティーに参加したいですอยากเข้าร่วมงานเลี้ยงพรุ่งนี้

yàak khâw rûam ŋaan líaŋ phrûŋ níi
66.どうしてルールに従いたくないですか?ทำไมคุณไม่อยากทำตามกฎ

thammay khun mây yàak tham taam kòt
67.遅くまで働きたくないですไม่อยากทำงานจนดึก

mây yàak thamŋaan con dʉ̀k
68.その意見を受け入れたくないですไม่อยากยอมรับความเห็นนั้น

mây yàak yɔɔm ráp khwaam hěn nán
69.今日は恋人に会いたくないですวันนี้ไม่อยากเจอแฟน
wan níi mây yàak cəə fɛɛn
70.どうしてこの会社に入りたいですか?ทำไมอยากเข้าบริษัทนี้
thammay yàak khâw bɔɔrísàt níi
71.これを使ってみたいですか?อยากใช้อันนี้ไหม
yàak cháy an níi máy
72.今日は早く寝たいですวันนี้อยากนอนเร็ว

wan níi yàak nɔɔn rew
73.辛いものが食べたいですอยากกินอาหารเผ็ด

yàak kin aahǎan phèt
74.甘いものが食べたいですอยากกินของหวาน

yàak kin khɔ̌ɔŋ wǎan
75.お湯に浸かりたいですอยากแช่น้ำร้อน

yàak chɛ̂ɛ nám rɔ́ɔn
76.大きい家に住みたいですอยากอยู่บ้านหลังใหญ่

yàak yùu bâan lǎŋ yày
77.早く引っ越したいですอยากย้ายบ้านเร็วๆ
yàak yáay bâan rew rew
78.雪を見たいですอยากเห็นหิมะ

yàak hěn hìmá
79.お寺に行きたいですอยากไปวัด
yàak pay wát
80.あなたのことをたくさん知りたいですอยากรู้เรื่องคุณเยอะๆ
yàak rúu rʉ̂aŋ khun yə́ yə́
81.タイで働きたいですอยากทำงานที่ไทย

yàak thamŋaan thîi thay
82.タイ料理を食べたいですอยากกินอาหารไทย
yàak kin aahǎan thay
83.ソムタムを食べてみたいですอยากลองกินส้มตำ
yàak lɔɔŋ kin sôm tam
84.タイの俳優に会いたいですอยากเจอนักแสดงไทย
yàak cəə nák sadɛɛŋ thay
85.カフェで休憩したいですอยากนั่งพักที่ร้านกาแฟ

yàak nâŋ phák thîi ráan kaafɛɛ
86.嘘をつきたくないですไม่อยากโกหก

mây yàak koohòk
87.チケットを2枚買いたいですอยากซื้อตั๋วสองใบ

yàak sʉ́ʉ tǔa sɔ̌ɔŋ bay
88.シャワーを浴びたいですอยากอาบน้ำ
yàak àap náam
89.汗を拭きたいですอยากเช็ดเหงื่อ
yàak chét ŋʉ̀a
90.薬を飲みたいですอยากกินยา

yàak kin yaa
91.ひげを剃りたいですอยากโกนหนวด
yàak koon nùat
92.服を着替えたいですอยากเปลี่ยนชุด
yàak plìan chút
93.1日車を借りたいですอยากเช่ารถ1วัน
yàak châw rót nʉ̀ŋ wan
94.タイの文化を学びたいですอยากเรียนรู้วัฒนธรรมไทย

yàak rian rúu wátthanátham thay
95.明日のスケジュールを知りたいですอยากรู้ตารางของพรุ่งนี้

yàak rúu taaraaŋ khɔ̌ɔŋ phrûŋ níi
96.会議が始まる時間を知りたいですอยากรู้เวลาเริ่มประชุม

yàak rúu weelaa rə̂əm prachum
97.両替したいですอยากแลกเงิน
yàak lɛ̂ɛk ŋən
98.朝早く起きたくないですไม่อยากตื่นเช้า

mây yàak tʉ̀ʉn cháaw
99.エアコンをつけたくないですไม่อยากเปิดแอร์
mây yàak pə̀ət ɛɛ
100.ビジネスを成功させたいですอยากให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
yàak hây thurákìt prasòp khwaam sǎmrèt

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次