タイ語リスニング問題ー中級編②ー(25問)

出題文一覧
1คุณซาโต้เข้าโรงพยาบาลสองอาทิตย์แล้ว
khun satôo khâw rooŋ phayaabaan sɔ̌ɔŋ aathít lɛ́ɛw
佐藤さんは2週間入院しました
2เขาเป็นคนมีความรับผิดชอบ
kháw pen khon mii khwaam ráp phìt chɔ̂ɔp
彼は責任感のある人です
3เลี้ยงอาหารญี่ปุ่นเพื่อนร่วมงานไทย
líaŋ aahǎan yîipùn phʉ̂an rûam ŋaan thay
タイ人の同僚に日本料理をごちそうする
4เข้าห้องน้ำสาธารณะ
khâw hɔ̂ŋ náam sǎathaaraná
公衆トイレに入る
5ลืมเอาหนังสือเดินทางมา
lʉʉm aw nǎŋsʉ̌ʉ dəən thaaŋ maa
パスポートを持ってくるのを忘れる
6การดุลูกเป็นบทบาทที่สำคัญของพ่อแม่
kaan dù lûuk pen bòt bàat thîi sǎmkhan khɔ̌ɔŋ phɔ̂ɔ mɛ̂ɛ
子供を叱ることは親の大事な役目です
7ดูโทรทัศน์ในห้องที่มืดไม่ดีต่อสายตา
duu thoorathát nay hɔ̂ŋ thîi mʉ̂ʉt mây dii tɔ̀ɔ sǎay taa
暗い部屋でテレビを見るのは目によくない
8กระเป๋าใบนี้ทำด้วยหนังวัว
krapǎw bay níi tham dûay nǎŋ wua
このかばんは牛の皮で作られている
9คนญี่ปุ่นอายุยืนขึ้นเรื่อยๆ
khon yîipùn aayú yʉʉn khʉ̂n rʉ̂ay rʉ̂ay
日本人の寿命は伸びている
10เมื่อวานไปงานศพญาติ
mʉ̂a waan pay ŋaan sòp yâat
昨日親戚の葬式に出席した
11เลือดของคุณกรุ๊ปอะไร
lʉ̂at khɔ̌ɔŋ khun krúp aray
血液型は何型ですか
12แถวนี้มีผู้ขับขี่ที่ไม่มีมารยาทเยอะ
thɛ̌w níi mii phûu khàp khìi thîi mây mii maarayâat yə́
このあたりはマナーの悪い運転者が多い
13อะไรที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งไปดีกว่า
aray thîi mây cam pen kɔ̂ɔ thíŋ pay dii kwàa
必要ないものは捨てたほうがいい
14ใครๆก็ใฝ่ฝันถึงความสุข
khray khray kɔ̂ɔ fày fǎn thʉ̌ŋ khwaam sùk
誰しもが幸せになりたい
15เรื่องที่ผู้เขียนอยากเล่าผ่านหนังสือเล่มนี้คืออะไร
rʉ̂aŋ thîi phûu khǐan yàak lâw phàan nǎŋsʉ̌ʉ lêm níi khʉʉ aray
作者がこの本を通して語りたいことは何ですか
16ไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น
mây rúu wâa anaakhót cà kə̀ət aray khʉ̂n
将来何が起こるかわからない
17ฉันทำงานเป็นบรรณาธิการที่สำนักพิมพ์
chǎn thamŋaan pen bannaathíkaan thîi sǎmnák phim
私は出版社で編集者として働いている
18บริษัทที่ทำงานอยู่ตอนนี้เครียดมาก
bɔɔrísàt thîi thamŋaan yùu tɔɔn níi khrîat mâak
今いる会社はストレスが多い
19พรุ่งนี้มีงานเลี้ยงส่งคุณซาโต้
phrûŋ níi mii ŋaan líaŋ sòŋ khun satôo
あした佐藤さんの送別会がある
20ขอถุงขยะสองใบ
khɔ̌ɔ thǔŋ khayà sɔ̌ɔŋ bay
ゴミ袋を2枚ください
21บ้านของคุณปู่อยู่ใกล้จากบ้านของฉัน
bâan khɔ̌ɔŋ khun pùu yùu klây càak bâan khɔ̌ɔŋ chǎn
祖父の家は私の家の近くにある
22วันก่อนขอบคุณมากค่ะ
wan kɔ̀ɔn khɔ̀ɔp khun mâak khâ
先日はどうもありがとうございました
23ลูกสาวมีไข้ตั้ง39องศา
lûuk sǎaw mii khây tâŋ sǎam sìp kâaw oŋsǎa
娘が39℃も熱があります
24สุกี้ญี่ปุ่นกับสุกี้ไทยแตกต่างกันอย่างไร
sùkîi yîipùn kàp sùkîi thay tɛ̀ɛk tàaŋ kan yàaŋray
日本のすき焼きとタイのすき焼きはどう違いますか
25เรียนเอกอะไรที่มหาวิทยาลัย
rian èek aray thîi mahǎa wítthayaalay
大学で何を専攻していますか

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次