タイ語リスニング問題ー入門編②ー(50問)

出題問題一覧
1กินแตงโม
kin tɛɛŋ moo
スイカを食べる
2กลับประเทศ
klàp prathêet
国に帰る
3ใส่แว่นตา
sày wɛ̂ntaa
メガネをかける  
4ตัดกระดาษ
tàt kradàat
紙を切る
5ทิ้งสมุด
thíŋ samùt
ノートを捨てる
6นั่งเก้าอี้
nâŋ kâw îi
いすに座る
7ซื้อเนื้อกับผัก
sʉ́ʉ nʉ́a kàp phàk  
肉と野菜を買う
8ทำงานวันเสาร์
thamŋaan wan sǎw
土曜日働く 
9ดูโทรทัศน์สองชั่วโมง
duu thooráthát sɔ̌ɔŋ chûamooŋ
テレビを2時間見る
10นอนห้าทุ่มครึ่ง
nɔɔn hâa thûm khrʉ̂ŋ
夜11時半に寝る
11เปิดหน้าต่าง
pə̀ət nâa tàaŋ
窓を開ける
12ว่ายน้ำที่ทะเล
wâay náam thîi thálee
海で泳ぐ
13คืนนี้จะนอนกี่โมง
khʉʉn níi cà nɔɔn kìi mooŋ
今夜は何時に寝ますか?
14ไปดูหนังคนเดียว
pay duu nǎŋ khon diaw
一人で映画を観に行く
15ชอบกินอะไร
chɔ̂ɔp kin aray
何を食べるのが好きですか?
16ตอนนี้เจ็ดโมงยี่สิบนาที
tɔɔn níi cèt mooŋ yîisìp naathii
今午前7時20分です
17อยากทำอะไรที่ไทย
yàak tham aray thîi thay
タイで何をしたいですか?
18ทั้งหมดกี่บาท
tháŋ mòt kìi bàat
全部で何バーツですか?
19คุณขับรถได้ไหม
khun khàp rot dâay máy 
車を運転できますか?
20ห้ามสูบบุหรี่ที่นี่
hâam sùup bùrìi thîi nîi 
ここでタバコを吸ってはいけません
21คุณมีเพื่อนไทยไหม
khun mii phʉ̂an thay máy
あなたはタイの友達がいますか?
22ดูแลลูก
duu lɛɛ lûuk
子供の世話をする
23ใช้อย่างไร
cháy yàaŋray
どのように使いますか?
24วันนี้อากาศไม่ร้อน
wan níi aakàat mây rɔ́ɔn
今日は暑くない
25พูดภาษาจีนได้ไหม
phûut phaasǎa ciin dâay máy
中国語が話せますか?
26มีประชุมตั้งแต่สิบโมงเช้า
mii prachum tâŋ tɛ̀ɛ sìp mooŋ cháaw
朝10時から会議がある
27เปิดแอร์ทั้งวัน
pə̀ət ɛɛ tháŋ wan
一日中エアコンをつける
28หิวข้าวแล้วหรือยัง
hǐw khâaw lɛ́ɛw rʉ̌ʉ yaŋ
お腹がすきましたか?
29เขาเป็นครูภาษาไทย
kháw pen khruu phaasǎa thay
彼はタイ語の先生です
30ถึงแล้วหรือยัง
thʉ̌ŋ lɛ́ɛw rʉ̌ʉ yaŋ
もう着きましたか?
31สระผม
sà phǒm
髪を洗う
32ซื้อหนังสือเรียนภาษาไทย
sʉ́ʉ nǎŋsʉ̌ʉ rian phaasǎa thay
タイ語の教科書を買う
33คุณเคยฟังเพลงนี้ไหม
khun khəəy faŋ phleeŋ níi máy   
あなたはこの曲を聞いたことがありますか?
34อะไรก็ได้
aray kɔ̂ dâay   
何でもいいです
35วันนี้เป็นวันเกิดของแม่
wan níi pen wan kə̀ət khɔ̌ɔŋ mɛ̂ɛ 
今日は母の誕生日です
36ประเทศไทยร้อนกว่าประเทศญี่ปุ่น
pràthêet thay rɔ́ɔn kwàa pràthêet yîipùn
タイは日本より暑い
37ได้ยินไหม
dâyyin máy
聞こえますか?
38เล่นกีฬา
lên kiilaa 
スポーツをする
39ลิฟต์อยู่ที่ไหน
líf yùu thîi nǎy
エレベーターはどこにありますか?
40เคยมาที่นี่
khəəy maa thîi nîi
ここに来たことがある
41รอที่สถานีรถไฟ
rɔɔ thîi sathǎanii rót fay
(電車の)駅で待つ
42เขาเป็นพนักงานใหม่
kháw pen phanákŋaan mày
彼は新入社員です
43ร้องไห้ทำไม
rɔ́ɔŋ hây thammay
どうして泣いているのですか?
44วันนี้ไม่ได้ทำอะไร
wan níi mây dây tham aray
今日は何もしていない
45คุณพ่อของเขาเป็นคนอังกฤษ
khun phɔ̂ɔ khɔ̌ɔŋ kháw pen khon aŋkrìt
彼の父親はイギリス人です
46พรุ่งนี้วันอะไร
phrûŋ níi wan aray
明日は何曜日ですか?
47วันนี้วันที่เท่าไร
wan níi wan thîi thâwrày
今日は何日ですか?
48มีวันหยุดกี่วัน
mii wan yùt kìi wan
休みは何日ありますか?
49ไปส่งจดหมายที่ไปรษณีย์
pay sòŋ còtmǎay thîi praysanii
郵便局に手紙を出しに行く
50ห้างสรรพสินค้านี้มีสองชั้น
hâaŋ sàppha sǐnkháa níi mii sɔ̌ɔŋ chán
このデパートは2階まである

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次