タイ語リスニング問題ー入門編①ー(50問)

出題文一覧
1ไปบริษัท
pay bɔɔrísàt
会社に行きます
2อ่านหนังสือ
àan nǎŋsʉ̌ʉ
本を読みます
3ไม่มีเงิน
mây mii ŋən
お金がありません
4ฉันเป็นคนญี่ปุ่น
chán pen khon yîipùn
私は日本人です
5วันนี้วันจันทร์
wan níi wan can
今日は月曜日です
6ฉันอายุสามสิบห้าปี
chǎn aayú sǎam sìp hâa pii
私は35歳です
7อาบน้ำ
àap náam
シャワーを浴びます
8มีเพื่อนไทย
mii phʉ̂an thay
タイの友達がいます
9เดินเล่นสวนสาธารณะ
dəən lên sǔan sǎathaaráná
公園を散歩します
10อยากไปที่ไหน
yàak pay thîi nǎy
どこに行きたいですか?
11เมื่อคืนนอนกี่โมง
mʉ̂a khʉʉn nɔɔn kìi mooŋ
昨晩何時に寝ましたか?
12อาหารไทยอร่อย
aahǎan thay arɔ̀y
タイ料理はおいしいです
13อร่อยแต่เผ็ด
arɔ̀y tɛ̀ɛ phèt
おいしいですが辛いです
14ปดูหนังกันไหม
pay duu nǎŋ kan máy
映画を見に行きませんか?
15กลับบ้าน
klàp bâan
家に帰ります
16ซื้อกระเป๋า
sʉ́ʉ krapǎw
かばんを買います
17เขาเป็นตำรวจ
kháw pen tamrùat
彼は警察官です
18คนเยอ
khon yə́
人が多いです
19นอนสี่ทุ่ม
nɔɔn sìi thûm
夜10時に寝ます
20ฝนตก
fǒn tòk
雨が降ります
21ภาษาไทยยาก
phaasǎa thay yâak
タイ語は難しいです
22ยังไม่ได้กินข้าว
yaŋ mây dây kin khâaw
まだご飯を食べていません
23คุณมีลูกไหม
khun mii lûuk máy
あなたは子供がいますか?
24พูดภาษาไทยไม่ได้
phûut phaasǎa thay mây dâay
タイ語が話せません
25ชอบสีเขียว
chɔ̂ɔp sǐi khǐaw
緑色が好きです
26ถ่ายรูป
thàay rûup
写真を撮ります
27ทำอาหารญี่ปุ่น
tham aahǎan yîipùn
日本料理を作ります
28วันนี้ร้อนมาก
wan níi rɔ́ɔn mâak
今日はとても暑いです
29ดื่มน้ำผลไม้
dʉ̀ʉm nám phǒnlamáay
ジュースを飲みます
30มีคนไทยสิบคน
mii khon thay sìp khon
タイ人が10人います
31 เรียนภาษาไทยทุกวัน
rian phaasǎa thay thúk wan
毎日タイ語を勉強します
32อาทิตย์นี้ยุ่งมาก
aathít níi yûŋ mâak
今週はとても忙しいです
33อยากกินต้มยำกุ้ง
yàak kin tôm yam kûŋ
トムヤムクンを食べたいです
34เขียนจดหมาย
khǐan còtmǎay
手紙を書きます
35ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ
mây khâw cay phaasǎa aŋkrìt
英語がわかりません
36ห้องนี้เย็น
hɔ̂ŋ níi yen
この部屋は涼しいです
37เขาเป็นใคร
kháw pen khray
彼は誰ですか?
38ใส่รองเท้า
sày rɔɔŋ tháaw
靴を履きます
39เอาร่มไป
aw rôm pay
傘を持っていきます
40ทำงานตั้งแต่เก้าโมงเช้า
thamŋaan tâŋ tɛ̀ɛ kâaw mooŋ cháaw
朝9時から働きます
41ตอนนี้กี่โมง
tɔɔn níi kìi mooŋ
今何時ですか?
42เขาอยู่บ้าน
kháw yùu bâan
彼は家にいます
43ชอบร้องเพลง
chɔ̂ɔp rɔ́ɔŋ phleeŋ
歌を歌うのが好きです
44ไม่อยากทำงาน
mây yàak thamŋaan
働きたくないです
45เปิดหน้าต่าง
pə̀ət nâatàaŋ
窓を開けます
46ครอบครัวมีกี่คน
khrɔ̂ɔp khrua mii kìi khon
家族は何人いますか?
47ว่ายน้ำที่ทะเล
wâay náam thîi thálee
海で泳ぎます
48ชอบกินอะไร
chɔ̂ɔp kin aray
何を食べるのが好きですか?
49คนนั้นเป็นสามีของคุณซาโต้
khon nán pen sǎamii khɔ̌ɔŋ khun satôo
あの人は佐藤さんの旦那さんです
50ช่วยพูดอีกครั้งหน่อย
chûay phûut ìik khráŋ nɔ̀y
もう一度言ってください

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次