【中級】タイ語穴埋め問題ー語彙問題を中心に50問ー

日本語タイ語
1.彼はABC研究所の研究員ですเขาเป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยABC
2.タイ料理は日本人の口に合うอาหารไทยถูกปากคนญี่ปุ่น
3.水族館が好きですชอบพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ      
4.玉ねぎを切ったので目が染みるหั่นหัวหอมเลยแสบตา
5.風船を膨らませる。เป่าลูกป่อง
6.交差点内で事故が起きた。เกิดอุบัติเหตุที่สี่แยก
7.彼は懲役3年です。เขาติดคุก3ปี
8.家を買うためにお金を節約するประหยัดเงินเพื่อซื้อบ้าน
9.彼は3ヶ国語を話す能力がある。เขามีความสามารถพูดได้3ภาษา
10.急に約束をキャンセルしてごめんなさい。ขอโทษที่ยกเลิกนัดอย่างกะทันหัน
11.体調がよくなる。สภาพร่างกายดีขึ้น  
12.これについてはうまく説明できません。อธิบายเรื่องนี้ไม่ถูก
13.この車の持ち主はだれですか。ใครเป็นเจ้าของรถคันนี้
14.おにぎりを2つ持っていく。เอาข้าวปั้นไป2ลูก
15.彼らは意見が異なる。พวกเขามีความคิดเห็นแตกต่างกัน
16.これは海ですか。湖ですかนี่คือทะเลหรือทะเลสาบ
17.吐くほどお酒を飲む。ดื่มเหล้าจนอ้วก
18.タイの法律に従う。ตามกฎหมายไทย
19.彼は日本文化に興味がある。เขาสนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น
20.ビールを飲まずにはいられない。อดจะดื่มเบียร์ไม่ได้
21.彼は獣医です。เขาเป็นสัตวแพทย์
22.この辺りにきのこが生えている。เห็ดงอกแถวนี้
23.冷蔵庫でビールを冷やす。แช่เบียร์ในตู้เย็น
24.トイレットペーパーがもうすぐなくなりそうです。กระดาษชำระใกล้จะหมดแล้ว
25.この肉は脂肪が多い。เนื้อชิ้นนี้มีไขมันเยอะ
26.彼は俳優の真似をするเขาเลียนแบบนักแสดง
27.競馬場に行ったことがありません。ไม่เคยไปสนามม้า          
28.港から船が2隻出航する。เรือออกจากท่าเรือ2ลำ     
29.風邪薬を2錠飲む。กินยาแก้หวัด2เม็ด
30.母親は子供に勉強させる。แม่ให้ลูกเรียน
31.ミニバスに乗って会社に行く。นั่งรถตู้ไปบริษัท
32.糖尿病の原因は何ですかสาเหตุของโรคเบาหวานเกิดจากอะไร
33.携帯を充電するชาร์จมือถือ
34.空港でお金を両替しておく。แลกเงินที่สนามบินไว้      
35.お店を開いたが毎月赤字だเปิดร้านแต่ขาดทุนทุกเดือน
36.バンコクはタイの首都です。กรุงเทพคือเมืองหลวงของไทย
37.ワイヤレスイヤホンを買う。ซื้อหูฟังไร้สายฟ
38.1,780バーツ๑,๗๘๐บาท
39.市場でランブータンを買う。ซื้อเงาะที่ตลาด             
40.彼はとても大きないびきをかく。เขากรนดังมาก           
41.ダイエットするลดความอ้วน   
42.成功するかどうか確信がない。ไม่แน่ใจว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่า
43.信号無視をする。มองข้ามสัญญาณจราจร
44.アイスクリームを舐める。เลียไอศกรีม
45.今日の天気は曇りです。อากาศวันนี้มีเมฆ
46.このトンネルは日本で一番長いです。อุโมงค์นี้ยาวที่สุดในญี่ปุ่น              
47.仕事の内容を説明する。อธิบายเนื้อหาของงาน
48.噴水の前で友達を待つ。รอเพื่อนหน้าน้ำพุ
49.娘は人形がほしい。ลูกสาวอยากได้ตุ๊กตา
50.彼女は恋人がプレゼントをくれると期待している。เขาหวังว่าแฟนจะให้ของขวัญ

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次