まずはこれから!タイ語の動詞【短い時間でサクッと覚える100語】

通常Ver.

作文Ver.

/20

タイ語の動詞100語

1 / 20

สะสม
sàsǒm
サソム

2 / 20

แต่งงาน
tɛ̀ŋŋaan
テンガーン

3 / 20

ปา
paa
パー  

4 / 20

อธิบาย
athíbaay
アティバーイ

5 / 20

เจอ
cəə
ジュー

6 / 20

จอง
cɔɔŋ
ジョーン

7 / 20

คืน
khʉʉn
クーン

8 / 20

เรียน
rian
リアン

9 / 20

แนะนำ
nɛ́nam
ネナム

10 / 20

ดึง
dʉŋ
ドゥン

11 / 20

ใช้
cháy
チャイ

12 / 20

ลง
loŋ
ロン

13 / 20

ลอง
lɔɔŋ
ローン

14 / 20

ฟัง
faŋ
ファン

15 / 20

วาง
waaŋ
ワーン

16 / 20

ได้รับ
dây ráp
ダイ ラップ

17 / 20

ร้อง
rɔ́ɔŋ
ローン

18 / 20

รีบ
rîip
リープ

19 / 20

กลับ
klàp
グラップ  

20 / 20

ดูด
dùut
ドゥート

Your score is

The average score is 70%

0%

収録語彙タイ語日本語
1ทำ
tham
タム 
する
2ไป
pay
パイ
行く
3มา
maa
マー
来る
4กลับ
klàp
グラップ  
帰る
5นอน
nɔɔn
ノーン
寝る
6ตื่น
tʉ̀ʉn
トゥーン
起きる
7มี
mii
ミー
いる/ある
8กิน
kin
ギン
食べる
9ดื่ม
dʉ̀ʉm
ドゥーム
飲む
10ดู
duu
ドゥー
見る
11ฟัง
faŋ
ファン
聞く
12อ่าน
àan
アーン
読む
13เขียน
khǐan
キアン
書く
14พูด
phûut
プート
話す
15เจอ
cəə
ジュー
会う
16ทำงาน
thamŋaan
タムガーン
働く
17เรียน
rian
リアン
勉強する
18ซื้อ
sʉ́ʉ
スー
買う
19เล่น
lên
レン
遊ぶ
20ขาย
khǎay
カーイ
売る
21จ่าย
càay
ジャーイ
払う
22เดิน
dəən
ドゥーン
歩く
23วิ่ง
wîŋ
ウィン
走る
24รอ
rɔɔ
ロー
待つ
25เข้า
khâw
カオ
入る
26ออก
ɔ̀ɔk
オーク
出す/出る
27ขึ้น
khʉ̂n
クン
上がる/乗る
28ลง
loŋ
ロン
下がる/降りる
29นั่ง
nâŋ
ナン
座る
30ยืน
yʉʉn
ユーン
立つ
31ส่ง
sòŋ
ソン
送る
32ได้รับ
dây ráp
ダイ ラップ
もらう
33ใช้
cháy
チャイ
使う
34บอก
bɔ̀ɔk
ボーク
言う
35คิด
khít
キット
考る、思う
36จำ
cam
ジャム
覚える
37ลืม
lʉʉm
ルーム
忘れる
38ถาม
thǎam
ターム
質問する
39ตอบ
tɔ̀ɔp
トープ
答える
40เปิด
pə̀ət
プート
開ける/つける
41ปิด
pìt
ピット
閉める/消す
42รีบ
rîip
リープ
急ぐ
43หยิบ
yìp
イップ
取る
44สอน
sɔ̌ɔn
ソーン
教える
45เรียก
rîak
リアック
呼ぶ
46ให้
hây
ハイ
あげる
47ยืม
yʉʉm
ユーム
借りる
48ให้ยืม
hây yʉʉm
ハイ ユーム
貸す
49คืน
khʉʉn
クーン
返す
50หยุด
yùt
ユット
休む/止める
51ร้อง
rɔ́ɔŋ
ローン  
歌う
52วาง
waaŋ
ワーン
置く
53กด
kòt
ゴット
押す
54นึกออก
nʉ́k ɔ̀ɔk
ヌック オーク  
思い出す
55ชนะ
chaná
チャナ
勝つ
56แพ้
phɛ́ɛ
ペー
負ける
57จับ
càp
ジャップ  
さわる
58ดูด
dùut
ドゥート  
吸う
59อาศัย
aasǎy
アーサイ
住む
60เอาไป
aw pay
アオ パイ
持っていく
61ช่วย
chûay
チュアイ
助ける
62พัก
phák
パック
泊まる/休憩する
63ซ่อม
sɔ̂ɔm
ソーム
修理する
64ทำหาย
thaam hǎay
タム ハーイ  
無くす
65ปีน
piin
ピーン
登る
66ดึง
dʉŋ
ドゥン
引く
67เลี้ยว
líaw
リアオ
曲がる
68ตรงไป
troŋ pay
トロン パイ 
直進する
69เข้าใจ
khâwcay
カオジャイ
分かる
70เปลี่ยน
plìan
プリアン
変わる
71ระวัง
ráwaŋ
ラワン
気を付ける
72ตรวจ
trùat
トゥルアット
調べる、検査する
73ทิ้ง
thíŋ
ティン
捨てる
74แต่งงาน
tɛ̀ŋŋaan
テンガーン
結婚する
75เหนื่อย
nʉ̀ay
ヌアイ
疲れる
76เริ่ม
rə̂əm
ルーム  
始める
77ข้าม
khâam
カーム  
渡る
78สะสม
sàsǒm
サソム
集める
79เกิด
kə̀ət
グート  
生まれる/ 起こる
80ให้ดู
hây duu
ハイドゥー
見せる
81ขับ
khàp
カップ
運転する
82วิจัย
wícay
ウィジャイ
研究する
83เดินเล่น
dəən lên
ドゥーン レン
散歩する
84แนะนำ
nɛ́nam
ネナム
紹介する
85เป็นห่วง
pen hùaŋ
ペン フアン
心配する
86อธิบาย
athíbaay
アティバーイ
説明する
87จอง
cɔɔŋ
ジョーン
予約する
88รู้สึก
rúusʉ̀k
ルースック
感じる
89ลอง
lɔɔŋ
ローン
試す
90สำเร็จ
sǎmrèt
サムレット
成功する
91เพิ่ม
phə̂əm
プーム
増やす
92เชื่อ
chʉ̂a
チュア
信じる
93รักษา
ráksǎa
ラックサー
管理する/治療する
94ปา
paa
パー  
投げる
95เสนอ
sanə̌ə
サヌー
提出する
96แจ้ง
cɛ̂ɛŋ
ジェーン
知らせる
97ตัดสินใจ
tàt sǐn cay
タット シン ジャイ  
決心する
98เลือก
lʉ̂ak
ルアック
選ぶ
99สัญญา
sǎnyaa
サンヤー  
約束する
100สงสัย
sǒŋsǎy
ソンサイ  
疑う

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次