分けて覚えるタイ語単語【単語のイメージが掴みやすい100語】

収録語彙タイ語日本語
1หนังสือเรียน
nǎŋsʉ̌ʉ rian     
ナンスー リアン
教科書
2สมุดบันทึก
samùt banthʉ́k
サムット バントゥック
メモ帳
3หนังสือพิมพ์
nǎŋsʉ̌ʉ phim
ナンスー ピム
新聞
4ดินสอสี
dinsɔ̌ɔ sǐi
ディンソー シー
色鉛筆
5ดินสอกด
dinsɔ̌ɔ kòt
ディンソー ゴット
シャープペンシル
6ยางลบ
yaaŋ lóp
ヤーン ロップ
消しゴム
7ตู้หนังสือ 
tûu nǎŋsʉ̌ʉ
トゥー ナンスー
本棚
8ตู้เสื้อผ้า
tûu sʉ̂a phâa
トゥー スア  パー
クローゼット
9ตู้ไปรษณีย์
tûu praysanii
トゥー プライサニー
郵便ポスト
10กล่องกระดาษ
klɔ̀ɔŋ kradàat
グローン グラダート
ダンボール箱
11ถังน้ำ
thǎŋ náam
タン ナーム
バケツ
12ตู้เย็น
tûu yen
トゥー イェン
冷蔵庫
13หม้อหุงข้าว
mɔ̂ɔ hǔŋ khâaw
モー フン カーオ
炊飯器
14พัดลม 
phát lom
パット ロム
扇風機
15หูฟัง
hǔu faŋ
フー ファン
イヤホン
16เสื้อนอก
sʉ̂a nɔ̂ɔk
スア ノーク
上着
17เสื้อแขนสั้น
sʉ̂a khɛ̌ɛn sân
スア ケーン サン
半袖
18เสื้อแขนยาว
sʉ̂a khɛ̌ɛn yaaw
スア ケーン ヤーオ
長袖
19กางเกงใน
kaaŋkeeŋ nay
ガーンゲーン ナイ
パンツ
20ถุงเท้า
thǔŋ tháaw
トゥン ターオ
靴下
21ถุงมือ
thǔŋ mʉʉ
トゥン ムー
手袋
22ผ้าเช็ดหน้า
phâa chét nâa
パー チェット ナー
ハンカチ
23นาฬิกาข้อมือ
naalíkaa khɔ̂ɔ mʉʉ
ナーリガー コー ムー
腕時計
24กุญแจสำรอง
kuncɛɛ sǎmrɔɔŋ
グンジェー サムローン
合鍵
25ผ้าเช็ดตัว
phâa chét tua
パー チェットトゥア
バスタオル
26ถังขยะ
thǎŋ khayà
タン カヤ
ゴミ箱
27ถุงขยะ
thǔŋ khayà
トゥン  カヤ
ゴミ袋
28ไม้กวาด
máy kwàat
マイ グワート
ほうき
29ยาสระผม
yaa sà phǒm
ヤー サ  ポム
シャンプー
30ครีมนวดผม
khriim nûat phǒm
クリーム ヌアット ポム
コンディショナー
31ยาแก้หวัด
yaa kɛ̂ɛ wàt
ヤー ゲー ワット
風邪薬
32ยาลดไข้
yaa lót khây
ヤーロットカイ
解熱剤
33บัตรสมาชิก
bàt samaachík
バット サマーチック
会員証
34พนักงานบริษัท
phanákŋaan bɔɔrísàt
パナックガーン ボーリサット
会社員
35พนักงานขาย
phanákŋaan khǎay
パナックガーン カーイ
販売員
36พนักงานใหม่
phanákŋaan mày
パナックガーン マイ
新入社員
37เพื่อนร่วมงาน
phʉ̂an rûam ŋaan
プアン ルアム ガーン
同僚
38อาหารญี่ปุ่น
aahǎan yîipùn
アーハーン イープン
日本料理
39อาหารไทย
aahǎan thay
アーハーン タイ
タイ料理
40อาหารจีน
aahǎan ciin
アーハーン ジーン
中華料理
41อาหารทะเล
aahǎan thálee
アーハーン タレー
海鮮料理
42กับข้าว
kàp khâaw
ガップ カーオ
おかず
43ข้าวกล่อง
khâaw klɔ̀ɔŋ
カーオ グローン
弁当
44ข้าวเหนียว
khâaw nǐaw
カーオ ニアオ
もち米
45ข้าวผัด
khâaw phàt
カーオ パット
チャーハン
46ข้าวต้ม
khâaw tôm
カーオ トム
おかゆ
47ไข่ต้ม
khày tôm
カイトム
ゆで卵
48ไข่ดิบ
khày dìp
カイ ディップ
生卵
49มันฝรั่ง
man faràŋ
マン ファラン
ジャガイモ
50ถั่วเหลือง
thùa lʉ̌aŋ
トゥア ルアン
大豆
51ถั่วแดง
thùa dɛɛŋ
トゥア デーン  
小豆
52ต้มยำกุ้ง
tôm yam kûŋ
トム ヤム グン
トムヤムクン
53ของหวาน
khɔ̌ɔŋ wǎan
コーン  ワーン
デザート
54น้ำแข็ง
nám khɛ̌ŋ
ナム ケン  
55น้ำร้อน
nám rɔ́ɔn
ナム ローン
お湯
56ชาฝรั่ง
chaa faràŋ
チャー ファラン
紅茶
57ชาเขียว
chaa khǐaw
チャー キアオ
緑茶
58กาแฟเย็น
kaafɛɛ yen
ガーフェーイェン
アイスコーヒー
59กาแฟร้อน
kaafɛɛ rɔ́ɔn
ガーフェー ローン
ホットコーヒー
60น้ำส้ม
nám sôm
ナム ソム
オレンジジュース
61น้ำผลไม้
nám phǒnlamáay
ナム   ポンラマーイ
フルーツジュース
62เหล้าญี่ปุ่น
lâw yîipùn
ラオ イープン
日本酒
63สนามบิน
sanǎam bin
サナーム ビン
空港
64ร้านกาแฟ
ráan kaafɛɛ
ラーン ガーフェー
喫茶店
65ร้านสะดวกซื้อ
ráan sàdùak sʉ́ʉ
ラーン サドゥアック スー
コンビニ
66ร้านหนังสือ
ráan nǎŋsʉ̌ʉ
ラーン ナンスー
本屋
67ร้านเสื้อผ้า
ráan sʉ̂a phâa
ラーン スア パー
服屋
68ร้านขายยา
ráan khǎay yaa
ラーン カーイ ヤー
薬局
69ร้านตัดผม
ráan tàt phǒm
ラーン タット ポム
床屋
70ร้านเสริมสวย
ráan sə̌əm sǔay
ラーン スーム スアイ
美容院
71ร้านอาหาร
ráan aahǎan
ラーン アーハーン
レストラン
72สระว่ายน้ำ
sà wâay náam
サ ワーイ ナーム
プール
73สนามกีฬา
sanǎam kiilaa
サナーム ギーラー
競技場
74บันไดเลื่อน 
banday lʉ̂an
バンダイ ルアン
エスカレーター
75ทางเข้า
thaaŋ khâw
ターン カオ
入口
76ทางออก
thaaŋ ɔ̀ɔk
ターン オーク  
出口
77สถานที่ท่องเที่ยว
sathǎan thîi thɔ̂ŋ thîaw
サターン ティートン ティアオ  
観光地
78ตลาดกลางคืน
talàat klaaŋ khʉʉn
タラート グラーン クーン
ナイトマーケット
79ตลาดน้ำ
talàat náam
タラート ナーム   
水上マーケット
80ห้องน้ำ
hɔ̂ŋ náam
ホン ナーム
トイレ
81ห้องอาบน้ำ 
hɔ̂ŋ àap náam
ホン アープ ナーム
浴室
82ห้องนอน
hɔ̂ŋ nɔɔn
ホン ノーン
寝室
83ห้องนั่งเล่น
hɔ̂ŋ nâŋ lên
ホン ナン レン
リビング
84ห้องลองเสื้อ
hɔ̂ŋ lɔɔŋ sʉ̂a
ホン ローン スア
試着室
85ห้องประชุม  
hɔ̂ŋ prachum
ホン プラチュム
会議室
86ห้องพักครู
hɔ̂ŋ phák khruu
ホン パック クルー
職員室
87ทางม้าลาย
thaaŋ máalaay
ターン マーラーイ
横断歩道
88ทางด่วน
thaaŋ dùan
ターン ドゥアン
高速道路
89สี่แยก
sìi yɛ̂ɛk
シー イェーク
交差点
90ไฟจราจร
fay caraacɔɔn
ファイ ジャラージョーン
信号機
91สะพานลอย
saphaan lɔɔy
サパーン ローイ
歩道橋
92แม่น้ำ
mɛ̂ɛ náam
メー ナーム
93น้ำตก
nám tòk
ナムトック
94ต่างประเทศ
tàaŋ prathêet
ターン プラテート  
外国
95เข้าใจ
khâw cay
カオ ジャイ
理解する
96ดีใจ
dii cay
ディー ジャイ
嬉しい
97เสียใจ
sǐa cay
シア ジャイ
悲しい
98ช่างไม้
châaŋ máay
チャーン マーイ
大工
99ชื่อเล่น
chʉ̂ʉ lên
チュー レン
ニックネーム
100ป้ายชื่อ
pâay chʉ̂ʉ
パーイ チュー
名札

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次