タイ語単語穴埋め問題100【タイ語検定4~3級レベル相当】

目次

タイ語単語穴埋め問題100【タイ語検定4~3級レベル相当】

問題1

เมื่อวาน( )เทนนิสกับเพื่อน
mʉ̂awaan( )tennít kàp phʉ̂an

 1. ทาน thaan
 2. ทำ tham
 3. เล่น lên
 4. ตื่น tʉ̀ʉn

問題2

ไปบริษัท( )รถเมล์ทุกวัน
pay bɔɔrísàt( )rót mee thúk wan

 1. ที่ thîi
 2. ต่อ tɔ̀ɔ
 3. ใน  nay
 4. โดย  dooy

問題3

โรงเรียนเปิด( )7โมงเช้า
rooŋ rian pə̀ət( )cèt mooŋ cháaw

 1. บน  bon
 2. ตั้งแต่  tâŋ tɛ̀ɛ
 3. ถึง  thʉ̌ŋ
 4. ที่ thîi

問題4

วันนี้วันศุกร์ สามวันหน้าคือ( )
wan níi wan sùk sǎam wan nâa khʉʉ( )

 1. วันจันทร์ wan can
 2. วันอังคาร wan aŋkhaan
 3. วันพุธ wan phút
 4. วันพฤหัส wan pharʉ́hàt

問題5

เขาอาศัย( )ประเทศไทยมา5ปีแล้ว
kháw aasǎy( )prathêet thay maa hâa pii

 1. กับ kàp
 2. ต่อ tɔ̀ɔ
 3. มี mii
 4. อยู่ yùu

問題6

เสียงของเขา( )
sǐaŋ khɔ̌ɔŋ kháw( )

 1. สวย sǔay
 2. เพราะ phrɔ́
 3. สะอาด sà àat
 4. สกปรก sòkkapròk

問題7

ต้มยำกุ้งไม่ใช่อาหาร( )
tôm yam kûŋ mây chây aahǎan( )

 1. มีชื่อเสียง mii chʉ̂ʉ sǐaŋ 
 2. หวาน wǎan
 3. เผ็ด phèt
 4. ไทย thay

問題8

เขาทำกระเป๋าสตางค์ตกเลยไปแจ้งความที่( )
kháw tham krapǎw sataŋ tòk ləəy pai cɛ̂ɛŋ khwaamthîi( )

 1. โรงอาหาร rooŋ aahǎan
 2. โรงงาน rooŋ ŋaan
 3. โรงยิม rooŋ yim
 4. โรงพัก rooŋ phák

問題9

ทำงาน( )หนึ่งทุ่ม
thamŋaan( )nʉ̀ŋ thûm

 1. ที่ thîi
 2. ใน nay
 3. ถึง thʉ̌ŋ
 4. ส่ง sòŋ

問題10

สัญญาณไฟจราจรมีสามสี สีฟ้า สีเหลือง และ( )
sǎnyaan fay caraacɔɔn mii sǎam sǐi sǐi fáa sǐi lʉ̌aŋ lɛ́ (   )

 1. สีเขียว sǐi khǐaw
 2. สีแดง sǐi dɛɛŋ
 3. สีขาว sǐi khǎaw
 4. สีดำ sǐi dam

問題11

อย่านั่ง เพิ่ง( )สี 
yàa nâŋ phə̂ŋ(  )sǐi

 1. วาด wâat
 2. ทา thaa
 3. ระบาย rabaay
 4. แปะ pɛ̀

問題12

อายุ15ปี ดื่ม( )ไม่ได้
aayú sìp hâa pii dʉ̀ʉm(  )mây dâay

 1. น้ำอัดลม nám àt lom
 2. น้ำผลไม้ nám phǒnlamáay
 3. สุรา sùraa
 4. สุขา sùkhǎa 

問題13

ถ้าคุณอยากได้สินค้านั้น ต้องมา( )กว่านี้
thâa khun yàak dây sǐnkháa nán  tɔ̂ŋ maa( )kwàa níi

 1. ได้ dâay
 2. ทัน than
 3. เร็ว rew
 4. เลื่อน lʉ̂an

問題14

เขาให้เพื่อน( )กระเป๋า ตอนนี้ยังไม่ได้คืนเลย
kháw hây phʉ̂an(   )krapǎw tɔɔn níi yaŋ mây dâay khʉʉn ləəy

 1. จาก càak
 2. ยืม yʉʉm
 3. ทิ้ง thíŋ
 4. ฝาก fàak

問題15

ลายมือเขาหวัด อ่านไม่( )
laay mʉʉ kháw wàt àan mây(  )

 1. เข้า khâw
 2. ออก ɔ̀ɔk
 3. ทัน than
 4. สุด sùt

問題16

เวลาขับรถเราต้องมีสมาธิ( )
weelaa khàp rót raw tɔ̂ŋ mii samaathí(  )

 1. ทุกวัน thúk wan 
 2. ชั่วคราว chûa khraaw
 3. บางครั้ง baaŋ khráŋ 
 4. เสมอ samə̌ə 

問題17

ชอบชนบทเพราะมี( )เยอะ
chɔ̂ɔp chonnabòt phrɔ́ mii(   )yə́ 

 1. สีม่วง sǐi mûaŋ
 2. สีเหลือง sǐi lʉ̌aŋ 
 3. สีเขียว sǐi khǐaw
 4. สีแดง sǐi dɛɛŋ 

問題18

คนไทยกินเบียร์ใส่( )
khon thay kin bia sày(  )

 1. น้ำพริก nám phrík 
 2. น้ำแข็ง nám khɛ̌ŋ 
 3. น้ำหอม nám hɔ̌ɔm
 4. น้ำปลา nám plaa

問題19

เวลาแต่งหน้าจะดู( )
weelaa tɛ̀ŋ nâa cà duu(  )

 1. กระจก kracòk
 2. กระจอก kràcɔ̀ɔk
 3. กระจ่าง kràcàaŋ
 4. กระจาย kracaay

問題20

วันนี้จะทำความสะอาดบ้าน ต้องไปซื้อ( )
wan níi cà tham khwaam sààat bâan tɔ̂ŋ pay sʉ́ʉ(  )

 1. ไม้บรรทัด máy banthát
 2. ไม้กวาด máy kwàat
 3. ไม้จิ้มฟัน máy cîm fan
 4. ไม้ขีด máy khìit

問題21

ห้ามสูบ( )บนรถไฟฟ้า
hâam sùup(  )bon rót fay fáa

 1. อาหาร aahǎan
 2. เครื่องดื่ม khrʉ̂aŋ dʉ̀ʉm
 3. ขนม khanǒm
 4. บุหรี่ bùrìi

問題22

เวลาจะส่งจดหมายต้องไป( )
weelaa cà sòŋ còtmǎay tɔ̂ŋ pay(  )

 1. ห้องสมุด hɔ̂ŋ samùt
 2. โรงพยาบาล rooŋ phayabaan
 3. ไปรษณีย์ praysanii 
 4. สถานีตำรวจ sathǎanii tamrùat

問題23

เมื่อเช้าออกจากบ้านลืมล็อก( )
mʉ̂a cháaw ɔɔ̀k càak bâan lʉʉm lɔ́ɔk(  )

 1. ตู้เย็น tûu yen 
 2. เครื่องซักผ้า khrʉ̂aŋ sák phâa
 3. กุญแจ kuncɛɛ
 4. โทรทัศน์ thooráthát

問題24

เคี้ยว( )
khíaw(  )

 1. ลูกอม lûuk om
 2. ยางลบ yaaŋ lóp
 3. น้ำ náam
 4. หมากฝรั่ง màak faràŋ

問題25

ดื่มเบียร์สอง( )
dʉ̀ʉm bia sɔ̌ɔŋ(  )

 1. ชาม chaam
 2. ถ้วย thûay
 3. จาน caan
 4. แก้ว kɛ̂ɛw

問題26

เบอร์โทรศัพท์ของคุณคือเบอร์( )
bəə thoorasàp khɔ̌ɔŋ khun khʉʉ bəə(  )

 1. อะไร aray
 2. เท่าไร thâwray
 3. เมื่อไร mʉ̂aray
 4. ที่ไหน thîi nǎy

問題27

เวลาไม่รู้คำศัพท์จะเปิด( )
weelaa mây rúu kham sàp cà pə̀ət(   ) 

 1. หนังสือพิมพ์ nǎŋsʉ̌ʉ phim
 2. นิตยสาร níttàyásǎan
 3. พจนานุกรม phótcànaanúkrom
 4. นวนิยาย nawaníyaay

問題28

เขาเป็นวิศวกร ส่วนใหญ่เขาทำงานที่( )
kháw pen wítsawakɔɔn sùan yày kháw thamŋaan thîi(  )

 1. โรงพัก rooŋ phák
 2. โรงแรม rooŋ rɛɛm
 3. โรงงาน rooŋ ŋaan
 4. โรงอาหาร rooŋ aahǎan

問題29

ธงชาติไทยมีสีแดง สีขาว และ( )
thoŋ châat thay mii sǐi dɛɛŋ sǐi khǎaw lɛ́ (   )

 1. สีเหลือง sǐi lʉ̌aŋ
 2. สีเขียว sǐi khǐaw
 3. สีน้ำเงิน sǐi nám ŋən
 4. สีน้ำตาล sǐi nám taan

問題30

เวลาขับรถชอบฟัง( )
weelaa khàp rót chɔ̂ɔp faŋ(   )

 1. ละคร lakhɔɔn
 2. วิทยุ wítthayú
 3. ทีวี thiiwii
 4. วิดีโอ wiidiioo

問題31

คุณซาโต้แต่งงาน( )คนไทย
khun satôo tɛ̀ŋŋaan(  )khon thay

 1. ใน nay
 2. ด้วย dûay
 3. กับ kàp
 4. ถึง thʉ̌ŋ

問題32

เอาชา( )กาแฟไหมค่ะ 
aw chaa(  )kaafɛɛ máy khâ 

 1. ด้วย dûay
 2. หรือ rʉ̌ʉ
 3. ไหน nǎy
 4. โดย dooy

問題33

วันนี้วันที่ ๗ พรุ่งนี้วันที่( )
wan níi wan thîi cèt phrûŋ níi wan thîi(  )

 1. hâa
 2. sǎam
 3. sìi
 4. pɛ̀ɛt

問題34

มี( )พูดภาษาอังกฤษได้ไหม 
mii(  )phûut phaasǎa aŋkrìt dâay máy

 1. เขา kháw
 2. ฉัน chǎn
 3. คุณ khun
 4. คน khon 

問題35

นี่พูดเป็นภาษาไทยว่า( )
nîi phûut pen phaasǎa thay wâa(  )

 1. เมื่อไร mʉ̂aray
 2. เท่าไร thâwray
 3. ทำไม thammay
 4. อย่างไร yàaŋray

問題36

กระดาษนี้( )แต่ขาดยาก
kradàat níi(  )tɛ̀ɛ khàat yâak

 1. บาง baaŋ
 2. จืด cʉ̀ʉt
 3. อ่อนแอ ɔ̀ɔn ɛɛ
 4. เข้ม khêm

問題37

นี่( )กินไม่ได้
nîi(  )kin mây dâay 

 1. อร่อย arɔ̀y
 2. ไม่อร่อย mây arɔ̀y
 3. ถูก thùuk
 4. ไม่มีชื่อเสียง mây mii chʉ̂ʉ sǐaŋ 

問題38

เขาเป็น( )ในแผนกของฉัน
kháw pen(  )nay phanɛ̀ɛk khɔ̌ɔŋ chǎn

 1. ลูกน้อง lûuk nɔ́ɔŋ
 2. พี่น้อง phîi nɔ́ɔŋ 
 3. ครอบครัว khrɔ̂ɔp khrua
 4. ลูกชาย lûuk chaay

問題39

เขาอ้วนและ( )
kháw ûan lɛ́(  ) 

 1. ต่ำ tàm
 2. เตี้ย tîa
 3. สั้น sân
 4. ผอม phɔ̌ɔm

問題40

ถ้าจะเปิดบริษัทต้อง( )เงินเท่าไร
thâa cà pə̀ət bɔɔrísàt tɔ̂ŋ(  )ŋən thâwray

 1. ผ่าน phàan
 2. เลย ləəy
 3. ใช้ cháy
 4. เอา aw

問題41

ไม่สบายเลยลา( )
mây sabaay ləəy laa(   )

 1. งาน ŋaan
 2. ทำงาน thamŋaan
 3. บริษัท bɔɔrísàt
 4. สำนักงาน sǎmnák ŋaan

問題42

เมื่อคืนนอน( )ไม่ได้อาบน้ำ
mʉ̂a khʉʉn nɔɔn(  )mây dâay àap náam 

 1. โดย dooy
 2. ด้วย dûay
 3. ใน nay
 4. กับ kàp

問題43

ปวดฟัน( )อะไรไม่ได้เลย
pùat fan(   )aray mây dâay ləəy

 1. กิน kin
 2. นอน nɔɔn
 3. ตื่น tʉ̀ʉn
 4. ซื้อ sʉ́ʉ

問題44

( )มีเงินเยอะจะทำอะไร
(   )mii ŋən yə́ cà tham aray

 1. เพราะ phrɔ́
 2. ถ้า thâa
 3. หลังจาก lǎŋ càak 
 4. แม้ mɛ́ɛ

問題45

นก( )อยู่บนฟ้า
nók(   )yùu bon fáa 

 1. กระโดด kradòot
 2. บิน bin
 3. วิ่ง wîŋ
 4. เล่น lên

問題46

วันนี้ลม( )เย็นสบาย
wan níi lom(  )yen sabaay

 1. สูบ sùup
 2. เช็ด chét
 3. กวาด kwàat
 4. พัด phát

問題47

ไม่รู้( )เดินทางไปธนาคาร
mây rúu(  )dəən thaaŋ pay thanaakhaan

 1. ที่อยู่ thîi yùu
 2. วิธี wíthii
 3. อย่าง yàaŋ
 4. ตั้ง tâŋ

問題48

วันนี้วันคริสต์มาสเลย( )ต้นคริสต์มาส
wan níi wan khrstmâas ləəy(   )tôn khrstmâas

 1. ปลูก plùuk
 2. ประดับ pradàp
 3. ตัด tàt
 4. ทิ้ง thíŋ

問題49

( )ของสวนสนุกนั้นเท่าไร
( )khɔ̌ɔŋ sǔan sanùk nán thâwray

 1. ค่าเดินทาง khâa dəən thaaŋ
 2. ค่าผ่านประตู khâa phàan pratuu
 3. ค่าไฟ khâa fay
 4. ค่าครองชีพ khâa khrɔɔŋ chîip

問題50

ตั้งใจทำงาน( )ซื้อบ้าน
tâŋ cay thamŋaan(  )sʉ́ʉ bâan

 1. ตอน tɔɔn
 2. เพื่อ phʉ̂a
 3. ทั้งที่ tháŋ thîi
 4. กรณี kàránii

 

問題51

วันนี้ไม่ค่อยหนาว(  )
wan níi mây khɔ̂y nǎaw( )

 1. สูง sǔuŋ
 2. หน่อย nɔ́ɔy
 3. เกินไป kəən pay
 4. เท่าไร thâwray

問題52

ซื้อหนังสือ๒(  )
sʉ́ʉ nǎŋsʉ̌ʉ sɔ̌ɔŋ (  )

 1. เส้น sên
 2. ชิ้น chín
 3. คน khon
 4. เล่ม lêm

問題53

เด็กคนนั้นอายุ๕(  )
dèk khon nán aayú hâa (  )

 1. เท่าไร  thâwray
 2. ขวบ  khùap
 3. เท่ากัน  thâw kan 
 4. ปี  pii

問題54

ฝนตกหนักขนาดนี้น้ำจะ(  )
fǒn tòk nàk khanàat níi náam cà (  )

 1. ตก tòk
 2. แข็ง khɛ̌ŋ
 3. แห้ง hɛ̂ɛŋ 
 4. ท่วม thûam

問題55

ชอบ(  )หนาว
chɔ̂ɔp (   ) nǎaw

 1. หน้า nâa
 2. หลัง lǎŋ
 3. ขวา khwǎa 
 4. ซ้าย sáay

問題56

ไม่สบาย มีอาการคลื่น(  )
mây sabaay mii aakaan khlʉ̂ʉn(   )

 1. ใส sǎy
 2. ใส่ sày
 3. ไส sǎy
 4. ไส้ sây

問題57

วันนี้ฝนจะตก ( )ร่มไปด้วยดีกว่า
wan níi fǒn cà tòk (  )rôm pay dûay dii kwàa

 1. พก phók 
 2. พัก phák
 3. พับ pháp
 4. พบ phóp

問題58

ซื้อ(  )รถยนต์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
sʉ́ʉ (  ) rót yon  phʉ̂a pɔ̂ŋ kan ùbàttihèet 

 1. ประท้วง prathúaŋ 
 2. ประตู pratuu
 3. ประชุม prachum 
 4. ประกัน prakan

問題59

จะไปเชียงใหม่เลยจอง( )เครื่องบิน
cà pay chiaŋmày ləəy cɔɔŋ (  ) khrʉ̂aŋ bin

 1. ตัว tua 
 2. ถั่ว thùa
 3. ทั่ว thûa
 4. ตั๋ว tǔa

問題60

ผม(  )ว่าจะไม่สูบบุหรี่แล้ว
phǒm (  ) wâa cà mây sùup bùrìi lɛ́ɛw

 1. สัญญา sǎnyaa
 2. สัญญาณ sǎnyaan
 3. นัด nát
 4. หัด hàt

問題61

ค่าครองชีพที่ไทยสูง(   ) 
khâa khrɔɔŋ chîip thîi thay sǔuŋ (  )

 1. ล่าง lâaŋ
 2. บน bon
 3. ขึ้น khʉ̂n
 4. ลง loŋ

問題62

(  )น้ำหนักทุกวัน
(  ) nám nak thúk wan

 1. ชั่ง châŋ
 2. ตรวจ trùat
 3. วัด wát
 4. หา hǎa

問題63

อเมริกาส่ง(  )ข้าวโพดจำนวนมาก
àmeríkaa sòŋ (  ) khâaw phôot camnuan mâak

 1. ไป pay
 2. ออก ɔ̀ɔk
 3. เข้า khâw
 4. ถึง thʉ̌ŋ

問題64

เขา(  )ตาไม่ดีจึงใส่แว่นตา
kháw (  ) taa mây dii cʉŋ sày wɛ̂ntaa

 1. สาย sǎay
 2. เส้น sên
 3. ช่อง chɔ̂ŋ 
 4. คน khon 

問題65

น้ำมันใกล้จะหมด ต้อง(  )น้ำมัน
nám man klây cà mòt tɔ̂ŋ (  ) nám man

 1. ออก ɔ̀ɔk
 2. เข้า khâw
 3. เติม təəm
 4. ลบ lóp

問題66

เขายัง(  )เงินของพ่อแม่ 
kháw yaŋ (  ) ŋən khɔ̌ɔŋ phɔ̂ɔ mɛ̂ɛ

 1. อยู่ yùu
 2. อาศัย aasǎy 
 3. กิน kin 
 4. ทำ tham

問題67

ร้อนจัง เปิด( )ดีกว่า
rɔ́ɔn caŋ  pə̀ət (   ) dii kwàa 

 1. เครื่องทำน้ำอุ่น khrʉ̂aŋ tham náam ùn
 2. เครื่องเขียน khrʉ̂aŋ khǐan
 3. เครื่องซักผ้า khrʉ̂aŋ sák phâa 
 4. เครื่องปรับอากาศ khrʉ̂aŋ pràp aakàat

問題68

จะเปลี่ยนช่อง ช่วยหยิบรีโมท(  )ให้หน่อย
cà plìan chɔ̂ŋ chûay yìp rimòot (  ) hây nɔ̀y 

 1. คอมพิวเตอร์ khɔɔmphiwtəə
 2. เครื่องปรับอากาศ khrʉ̂aŋ pràp aakàat
 3. โทรทัศน์ thooráthát
 4. เครื่องซักผ้า khrʉ̂aŋ sák phâa

問題69

ชอบส้มตำที่สุดใน(   )อาหารไทย
chɔ̂ɔp sôm tam thîi sùt nay (   ) aahǎan thay 

 1. บรรยาย banyaay
 2. บรรทุก banthúk
 3. บรรดา bandaa
 4. บรรทัด banthát

問題70

จะย้ายบ้านต้องจ้างรถ(  )
cà yáay bâan tɔ̂ŋ câaŋ rót (  )

 1. บรรทัด banthát
 2. บันได banday
 3. บรรยาย banyaay
 4. บรรทุก banthúk

問題71

เมื่อคืนทารกร้องไห้(  )นอนไม่หลับ
mʉ̂a khʉʉn thaarók rɔ́ɔŋ hây (  ) nɔɔn mây làp

 1. หนวกหู nùak hǔu
 2. เงียบ ŋîap 
 3. มีชื่อเสียง mii chʉ̂ʉ sǐaŋ
 4. ลังการ alaŋkaan

問題72

ดอกซากุระจะ(  )เมื่อไร
dɔ̀ɔk saakùrá cà (   ) mʉ̂aray

 1. บาง baaŋ 
 2. บ้าง bâaŋ
 3. บาน baan
 4. บ้าน bâan

問題73

ไม่ได้ใช้(  )กางเกงเลยไม่สะอาด
mây dâay cháy (  ) kaaŋkeeŋ ləəy mây sà àat 

 1. ยาสีฟัน yaa sǐi fan
 2. ยากันยุง yaa kan yuŋ
 3. น้ำยาซักผ้า nám yaa sák phâa
 4. น้ำยาล้างจาน nám yaa láaŋ caan

問題74

ฝนตกแล้วเลย(  )ร่ม
fǒn tòk lɛ́ɛw ləəy (  ) rôm 

 1. เปิด pə̀ət 
 2. ปิด pìt 
 3. กาง kaaŋ
 4. หุบ hùp

問題75

เมืองไทยเป็นที่ราบ(  )น้ำท่วมง่าย
mʉaŋ thay pen thîi râap (  ) náam thûam ŋâay 

 1. เฉพาะ chaphɔ́ 
 2. เพราะฉะนั้น phrɔ́ chanán
 3. หรือไม่ก็ rʉ̌ʉ mây kɔ̂ɔ
 4. ถ้า thâa

問題76

ภาคเหนือของประเทศไทยติดกับประเทศ(  )
phâak nʉ̌a khɔ̌ɔŋ pràthêet thay tìt kàp prathêet (  )

 1. อินเดีย india
 2. เวียดนาม wîatnaam 
 3. พม่า phamâa 
 4. เกาหลี kawlǐi

問題77

ชอบอะไรมากกว่ากัน ต้มยำกุ้ง(  )ส้มตำ
chɔ̂ɔp aray  mâak kwàa kan  tôm yam kûŋ (  ) sôm tam

 1. และ lɛ́
 2. หรือ rʉ̌ʉ 
 3. แล้ว lɛ́ɛw 
 4. อีก ìik

問題78

ไปทำงานที่ญี่ปุ่นเลย(  )โอกาสไปเที่ยวด้วย
pay thamŋaan thîi yîipùn ləəy (  ) ookàat pay thîaw dûay

 1. เสีย sǐa
 2. ถือ thʉ̌ʉ
 3. พลาด phlâat
 4. ได้รับ dây ráp 

問題79

จำนวน(  )ไทยมีประมาณ70ล้านคน
camnuan (  ) thay mii pramaan cèt sìp láan khon 

 1. ประกาศ prakàat
 2. ประชากร prachaakɔɔn
 3. ประโยค prayòok
 4. ประชาสัมพันธ์ prachaasǎmphan

問題80

เจ็บ(   )เลยนั่งไม่ได้
cèp (  ) ləəy nâŋ mây dâay

 1. ตา taa 
 2. หู hǔu 
 3. ข้อศอก khɔ̂ɔ sɔ̀ɔk 
 4. เข่า khàw

問題81

หอพักนี้อาศัยได้(  )ผู้หญิงเท่านั้น
hɔ̌ɔ phák níi aasǎy dâay (  ) phûu yǐŋ thâwnán 

 1. โดยเฉพาะ dooy chaphɔ́ 
 2. เพราะ phrɔ́ 
 3. เฉพาะ chaphɔ́
 4. เพราะฉะนั้น phrɔ́ chanán 

問題82

คุณซาโต้เพิ่งกลับ(  )
khun satôo phə̂ŋ klàp (  )

 1. เมื่อกี้ mʉ̂a kîi 
 2. อีกสักครู่ ìik sàk khrûu
 3. จากนี้ไป càak níi pay 
 4. เดี๋ยวนี้ dǐaw níi 

問題83

นั่นประตูอัตโนมัติเลยไม่ต้อง(  )
nân pratuu àttànoomát ləəy mây tɔ̂ŋ (  )

 1. ขยับ khayàp 
 2. ผลัก phlàk
 3. เดิน dəən
 4. แตก tɛ̀ɛk

問題84

เขาอายุ80ปี  เขาเป็น (  ) แล้ว
kháw aayú pɛ̀ɛt sìp pii  kháw pen (  ) lɛ́ɛw

 1. ผู้สูงอายุ phûu sǔuŋ aayú
 2. คนเก่า khon kàw 
 3. วัยรุ่น way rûn 
 4. ผู้ต่ำอายุ phûu tàm aayú

問題85

ร้านอาหารนี้นิยมมากเลยต้องเข้า(   )
ráan aahǎan níi níyom mâak ləəy tɔ̂ŋ khâw (  ) 

 1. คิว khiw
 2. คิ้ว khíw 
 3. ห้อง hɔ̂ŋ
 4. ร้าน ráan 

問題86

(  )には同じことばが入ります。

กินข้าวไป(  )ดูทีวีไป(  )
kin khâaw pay (  ) duu thiiwii pay (  )

 1. กับ kàp
 2. ด้วย dûay
 3. มา maa
 4. ทำ tham

問題87

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทำเสร็จได้ภายในสาม(  )
bàmìi kʉ̀ŋ sǎmrèt rûup tham sèt dâay phaay nay sǎam (  )

 1. วินาที wínaathii
 2. นาที naathii
 3. ชั่วโมง chûamooŋ
 4. วัน wan

問題88

เขาเอา(   )ดูโทรทัศน์ ไม่เรียนเลย
kháw aw (  ) duu thooráthát  mây rian ləəy

 1. และ lɛ́
 2. กับ kàp
 3. แต่ tɛ̀ɛ
 4. มา maa

問題89

นี่แม้(  )เด็กก็เข้าใจ
nîi mɛ́ɛ (  ) dèk kɔ̂ɔ khâwcay 

 1. และ lɛ́ 
 2. แต่ tɛ̀ɛ 
 3. เฉพาะ chaphɔ́
 4. ทั้ง tháŋ 

問題90

ตึกนี้ไม่สูง(  )ตึกนั้น
tʉ̀k níi mây sǔuŋ  (  ) tʉ̀k nán 

 1. กับ kàp 
 2. เหมือน mʉ̌an
 3. เท่า thâw
 4. กว่า kwàa

問題91

ขับรถใน(  )
khàp rót nay (  )

 1. น้ำตก nám tòk 
 2. อุโมงค์ umooŋ
 3. เขื่อน khʉ̀an 
 4. คลอง khlɔɔŋ 

問題92

สอบภาษาไทยยาก(   )นั้นเหรอ
sɔ̀ɔp phaasǎa thay yâak (  ) nán rə̌ə

 1. เท่า thâw
 2. เหมือน mʉ̌an
 3. สูง sǔuŋ
 4. ขนาด khanàat

問題93

ห้าม(  )ภาพนี้
hâam (    ) phâap níi 

 1. แตะ tɛ̀
 2. หมุน mǔn
 3. นั่ง nâŋ
 4. แตก tɛ̀ɛk

問題94

※(  )には同じ答えが入ります。

วันหยุดฉันอ่านหนังสือ(  ) ไปซื้อของ(  )
wan yùt chǎn àan nǎŋsʉ̌ʉ (  ) pay sʉ́ʉ khɔ̌ɔŋ (  )

 1. บ้าง bâaŋ
 2. ไป pay 
 3. มา maa 
 4. และ lɛ́

問題95

เวลาผ่านมาห้าปีแล้วตั้งแต่(  )อาศัยที่ไทย
weelaa phàan maa hâa pii lɛ́ɛw tâŋ tɛ̀ɛ (  ) aasǎy thîi thay

 1. แรก rɛ̂ɛk
 2. จบ còp
 3. เริ่ม rə̂əm
 4. เสร็จ sèt 

問題96

ในที่(  )รถเมล์ก็มา
nay thîi (  ) rót mee kɔ̂ɔ maa

 1. แรก  rɛ̂ɛk
 2. ท้าย tháay
 3. ปลาย plaay
 4. สุด sùt

問題97

ลูกชายยังไม่กลับบ้านฉันจึง( )
lûuk chaay yaŋ mây klàp bâan chǎn cʉŋ (  )

 1. โล่งอก lôoŋ òk 
 2. สบายใจ sabaay cay
 3. ดีใจ dii cay 
 4. เป็นห่วง pen hùaŋ 

問題98

(  )กับงานใหม่แล้ว
(  ) kàp ŋaan mày lɛ́ɛw 

 1. เริ่ม rə̂əm 
 2. เลิก lə̂ək 
 3. ช่วย chûay 
 4. ชิน chin

問題99

เขาทั้งหล่อ(   )ใจดี
kháw pen khon tháŋ lɔ̀ɔ (  ) cay dii

 1. กับ kàp 
 2. และ lɛ́
 3. หรือ rʉ̌ʉ 
 4. อีก ìik 

問題100

(   )ว่าถูกล๊อตเตอรี่จะทำอะไร
(  ) wâa thùuk lɔ́ɔttəərîi cà tham aray

 • ถึง thʉ̌ŋ
 • สมมุติ sǒmmút
 • ทั้งๆที่ tháŋ tháŋ thîi 
 • อย่า yàa

書籍出版

タイトレでは電子書籍を出版しています。もっと問題を解きたいにおすすめです。

スクロールできます

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
 • URLをコピーしました!
目次